motorola-logo

Support For
Motorola MBP36SC

TÉMA Kamera nie je pripojená k monitoru

Súvisiace produkty Motorola MBP36SC

Ak detská jednotka stratila svoje spojenie s rodičovskou jednotkou

• Skúste znovu nabiť alebo nahradiť sadu batérií.

• Ak je detská jednotka príliš ďaleko, môže byť mimo dosahu, a tak presuňte detskú jednotku bližšie k rodičovskej jednotke.

• Resetujte jednotky ich odpojením od batérie a elektrického napájania. Počkajte asi 15 sekúnd pred opätovným pripojením. Dajte až do jednej minúty detskej jednotke a rodičovskej jednotke pre synchronizáciu.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.