motorola-logo

TÉMA Nedokážem nájsť fotky alebo videá, ktoré som spravil/a použitím kamery.

Súvisiace produkty Motorola VerveCam+

Fotky a videá budú uložené na Camera™ pamäťovej karte. Môžete si tiež vybrať uloženie vašich videí automaticky vo vašom smartfóne. Pozrite sa na Obecné nastavenia v užívateľskej príručke pre zapnutie alebo vypnutie automatického ukladania do vášho telefónu.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.