motorola-logo

Support For
Motorola BOOM 2+

TÉMA Ako môžem spravovať svoje hovory s mojimi Motorola Boom 2+?

Súvisiace produkty Motorola BOOM 2+

Nasledujte kroky nižšie, aby ste mohli telefonovať so svojimi slúchadlami:

  • Prijmite hovor: Stlačte tlačidlo Volať.
  • Odmietnite hovor: Stlačte a podržte tlačidlo Zvýšiť hlasitosť alebo Znížiť hlasitosť, než budete počuť tón.
  • Uskutočnite hovor hlasovým vytáčaním: Stlačte tlačidlo Volať pre aktiváciu rozpoznávania zvuku.
  • Opakujte posledný hovor: Stlačte a podržte tlačidlo volať, než budete počuť tón.
  • Stlmte alebo zapnite zvuk hovoru: Stlačte a podržte tlačidlo Zvýšiť hlasitosť alebo Znížiť hlasitosť, než budete počuť “mute on” alebo “mute off”.
  • Ukončite hovor: Stlačte tlačidlo Volať.
  • Zmeňte hlasitosť hovoru: Stlačte tlačidlo Zvýšiť hlasitosť alebo Znížiť hlasitosť.
  • Pre rýchlu zmenu hlasitosti stlačte a podržte tlačidlo Zvýšiť hlasitosť alebo Znížiť hlasitosť.
  • Prijmite druhý prichádzajúci hovor: Stlačte tlačidlo Volať.
  • Odmietnite druhý hovor: Stlačte a podržte tlačidlo Zvýšiť hlasitosť alebo Znížiť hlasitosť, než budete počuť tón.

Poznámka: Niektoré funkcie sú závislé na telefóne/sieti.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.