motorola-logo

Support For
Motorola Sonic Play 150

TÉMA Aké sú tlačidlá pre FM režim?

Súvisiace produkty Motorola Sonic Play 150

  • Pre auto sken FM staníc stlačte na 2 sekundy tlačidlo Spustiť
  • Pre predchádzajúcu stanicu stlačte (-) na 2 sekundy v (FM režim)
  • Pre ďalšiu stanicu stlačte (+) na 2 sekundy v (FM režim)
  • Pred použitím funkcie Predchádzajúca/Ďalšia stanica je vyžadovaný auto sken.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.