motorola-logo

Support For
Motorola VerveCam+ Action Pack

TÉMA Ako môžem spárovať VerveCam Tag so svojou kamerou?

Súvisiace produkty Motorola VerveCam+ Action Pack

  1. Udržujte kameru v režime vypnutia. Ak chcete kameru vypnúť, podržte na 3 sekundy tlačidlo ZAPNÚŤ/REŽIM. Budete počuť hlasovú výzvu, ktorá indikuje, že sa kamera vypne predtým, než kontrolka LED zhasne.
  2. Podržte camera’s tlačidlo UZAVRIEŤ/VYBRAŤ po dobu 3 sekúnd pre vstup do režimu párovania. LED indikátor bliká v červenej a modrej farbe.
  3. Podržte tlačidlo PÁROVAŤ/UZATVORIŤ na VerveCam Tag po dobu 3 sekúnd pre začiatok párovania.
  4. Keď je spárované, VerveCam Tag vydá dve pípnutia a LED indikátor na kamere prestane blikať. 

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.