motorola-logo

Support For
Motorola VerveCam+ Action Pack

TÉMA Ako môžem ukončiť párovanie VerveCam Tag so svojou kamerou?

Súvisiace produkty Motorola VerveCam+ Action Pack

Keď je VerveCam Tag spárované s kamerou:

1. Stlačte tlačidlo UZAVRIEŤ/VYBRAŤ na kamere pre zastavenie párovania.
2. Podržte tlačidlo UZAVRIEŤ/VYBRAŤ na kamere po dobu 2 sekúnd pre ukončenie párovania s VerveCam Tag.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.