motorola-logo

Support For
Motorola Smart Nursery Camera (MBP87CNCT)

TÉMA Aký je význam LED blikania?

Súvisiace produkty Motorola Smart Nursery Camera (MBP87CNCT)

Blikajúce LED svetlo indikuje nasledujúci stav:

• Pomalé blikanie - červená a modrá: Vaše zariadenie je v režime nastavenia. V tomto režime môžete pridať zariadenie k vášmu účtu. Zariadene je v režime nastavenia. Pre resetovanie do režimu nastavenia stlačte a podržte tlačidlo PÁROVANIA v spodnej časti zariadenia, než budete počuť pípnutie.

• Pomalé blikanie – modrá: 1. V priebehu nastavenia modré LED svetlo indikuje, že kamera je pripravená k pripojeniu.

• Pomalé blikanie – modrá: 2. Keď je kamera nastavená, blikajúce modré LED svetlo indikuje, že kamera je sledovaná za použitia Wi-Fi.

• Pomalé blikanie - červená: Zariadenie sa buď pripája k routeru, alebo stratilo spojenie s routerom. Zaistite prosím, aby bolo zariadenie v dosahu Wi-Fi signálu.

LED svetlo je stabilné: Zariadenie je pripojené k Wi-Fi sieti.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.