motorola-logo

Support For
Motorola Smart Nursery Camera (MBP87CNCT)

TÉMA Keď pridávam novú kameru k môjmu účtu, nie som schopný/á nájsť žiadne kamery k pridaniu.

Súvisiace produkty Motorola Smart Nursery Camera (MBP87CNCT)

Ak sa snažíte pridať kameru, ktorá predtým bola pridaná na váš účet alebo iný účet, musíte najprv resetovať kameru. Toto možno urobiť stlačením a podržaním tlačidla PÁROVANIE v spodnej časti kamery na 5 sekúnd.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.