motorola-logo

Support For
Motorola BOOM 2

TÉMA Ako môžem spravovať nastavenia v Boom 2?

Súvisiace produkty Motorola BOOM 2

Nasledujte kroky nižšie, aby ste mohli telefonovať so svojimi slúchadlami:

• Prijmite hovor: Stlačte tlačidlo Volať.
• Odmietnite hovor: Stlačte a podržte tlačidlo Zvýšiť hlasitosť alebo Znížiť hlasitosť, než budete počuť tón.
• Uskutočnite hovor hlasovým vytáčaním: Stlačte tlačidlo Volať pre aktiváciu rozpoznávania zvuku.
• Opakujte posledný hovor: Stlačte a podržte tlačidlo volať, než budete počuť tón.
• Stlmte alebo zapnite zvuk hovoru: Stlačte a podržte tlačidlo Zvýšiť hlasitosť alebo Znížiť hlasitosť, než budete počuť “mute on” alebo “mute off”.
• Ukončite hovor: Stlačte tlačidlo Volať.
• Zmeňte hlasitosť hovoru: Stlačte tlačidlo Zvýšiť hlasitosť alebo Znížiť hlasitosť.
• Pre rýchlu zmenu hlasitosti stlačte a podržte tlačidlo Zvýšiť hlasitosť alebo Znížiť hlasitosť.
• Prijmite druhý prichádzajúci hovor: Stlačte tlačidlo Volať.
• Odmietnite druhý hovor: Stlačte a podržte tlačidlo Zvýšiť hlasitosť alebo Znížiť hlasitosť, než budete počuť tón.

Poznámka: Niektoré funkcie sú závislé na telefóne/sieti.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.