motorola-logo

Support For
Motorola BOOM 2

TÉMA Nemôžem zmeniť nastavenia môjho zariadenia.

Súvisiace produkty Motorola BOOM 2

Stlačte a podržte tlačidlo Volať, zatiaľ čo zapínate slúchadlá, potom nasledujte zvukové pokyny, pre zapnutie/vypnutie týchto funkcií:

  • Jazyk: Vybrať jazyk (Angličtina/Španielčina)
  • Obnoviť výrobné nastavenia: Resetujte východzie výrobné nastavenia na vašich slúchadlách. Upozornenie: Táto funkcia vymaže všetky informácie ohľadne párovania zariadení, uložené v slúchadlách.
  • Hlasové rozhranie: Zapnite/vypnite hlasové pokyny.
  • Upozornenie na identifikáciu volajúceho: Budete počuť identifikáciu volajúceho pre prichádzajúce hovory.
  • Viacbodové: Pripojte svoje slúchadlá ku dvom zariadeniam.
  • Širokopásmové: Použite HD Audio Plus pre zvýšenú jasnosť a bohatosť zvuku. Poznámka: Telefón aj sieť musia podporovať širokopásmovú reč.
  • Prijatie hovoru hlasom: Povedzte “Prijať” pre prijatie hovoru.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.