motorola-logo

Support For
Motorola BOOM 2

TÉMA Batéria je vybitá.

Súvisiace produkty Motorola BOOM 2

Pre nabitie vašich slúchadiel pripojte USB kábel do mikro USB portu slúchadiel a pripojte k zdroju napájania USB. Keď netelefonujete, stlačte naraz tlačidlá Zvýšiť hlasitosť a Znížiť hlasitosť v pohotovostnom režime, aby ste počuli, koľko času na hovory vám vo vašich slúchadlách zostáva.

Poznámka: Pred použitím slúchadlá plne nabite.

Tip: Pre ušetrenie energie batérie vypnite slúchadlá, keď ich nepoužívate. Stavové svetlo možno tiež použiť k určeniu zostávajúceho času na hovory:
Zelená = Plná batéria;
Žltá = Asi na 50% nabitá;
Červená = Slabá batéria.

Upozornenie: Vaša batéria je navrhnutá tak, aby vydržala po dobu životnosti vášho zariadenia. Môže byť odstránená iba recyklačným zariadením. Akákoľvek snaha o odstránenie alebo nahradenie vašej batérie poškodí zariadenie, zneplatní vašu záruku a môže spôsobiť zranenie.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.