motorola-logo

Support For
Motorola MBP36, MBP36-2

TÉMA Žiadny displej

Súvisiace produkty Motorola MBP36, MBP36-2

Skúste opäť nabiť alebo nahradiť sadu batérií.

Resetujte jednotky. Odpojte sadu batérií rodičovskej jednotky a odpojte elektrické napájanie oboch jednotiek, potom ich opäť pripojte.

Je jednotka zapnutá? Stlačte a podržte tlačidlo P ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ na rodičovskej jednotke pre ZAPNUTIE.

Je vybratá správna kamera? Zmeňte číslo kamery, ak je to potrebné.

Je displej videa zapnutý? Stlačte tlačidlo V VIDEO ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ pre zapnutie.

Ak používate iba batérie, displej zhasne po 5 minútach alebo 30 minútach alebo 60 minútach, aby sa ušetrila energia (v závislosti od nastavenia videa). Jednotka je stále aktívna a bude vám poskytovať zvukové upozornenie. Obrazovku môžete znova aktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.