motorola-logo

Support For
Motorola MBP36, MBP36-2

TÉMA Mám problémy s napájaním jednotky monitora alebo kamery. Ako môžem zistiť, či je problém s napájacím káblom, batériou alebo adaptérovým portom?

Súvisiace produkty Motorola MBP36, MBP36-2

Problém s napájaním môže indikovať adaptérový port (kde sa adaptér pripája do zariadenia), ak:

 • Schránka napájania na vašej jednotke nedrží adaptér pevne na svojom mieste.
 • Port adaptéra sa zdá byť voľný alebo zapadá.
 • Pri slabom zatrasení jednotkou počujete rachotivý zvuk.
 • Kontrolka LED sa vždy nezapne, keď je jednotka zapojená.
 • Niekedy potiahnete alebo stlačíte kolík napájacieho adaptéra na porte, aby sa rozsvietila kontrolka.

Problém s napájaním môže indikovať batériu, ak:

 • Zariadenie pracuje, iba ak je pripojené.
 • Kontrolka indikuje, že sa batéria nabíja, keď je pripojená, ale jednotka nebude pracovať, keď sa pokúsite použiť len batériu.
 • Kontrolka indikuje, že sa batéria nabíja, ale zariadenie bude fungovať iba krátky čas (menej ako 2 hodiny) iba pomocou batérie.
 • Všimli ste si, že životnosť batérie sa v priebehu času konzistentne znižuje a už nie je nabitá viac ako 2 hodiny.

Problém s napájaním môže indikovať kábel napájacieho adaptéra, ak:

 • Jednotka najskôr fungovala, ale prestala fungovať v priebehu niekoľkých prvých dní a odvtedy nefunguje.
 • Kábel napájacieho adaptéra je poškodený a/alebo je kábel odhalený.
 • Kábel sieťového adaptéra je zreteľne poškodený alebo zlomený.
 • Kábel napájacieho adaptéra je: nekompatibilný, má nesprávnu veľkosť alebo nesprávne číslo modelu.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.