motorola-logo

Support For
Motorola MBP36, MBP36-2

TÉMA Môj displej ukazuje "Žiadny signál", aj keď sú obe jednotky pripojené a zapnuté. Čo mám robiť?

Súvisiace produkty Motorola MBP36, MBP36-2

Už nie sú spárované a vyžadujú opätovnú registráciu. Vyberte "pridať" na menu obrazovke kamery na displeji. Vyberte kameru 1, 2, 3, alebo 4. LED kontrolka na displeji zabliká a displej ukáže "stlačte párovať na kamere". Na spodnej časti kamery stlačte tlačidlo párovania. Zaznie potvrdzujúce pípnutie.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.