motorola-logo

Support For
Motorola MBP36, MBP36-2

TÉMA Prečo rodičovská jednotka pípa?

Súvisiace produkty Motorola MBP36, MBP36-2

1. Vypínač na detskej jednotke je nastavený na VYPNUTÝ. ZAPNITE ho.

2. Skontrolujte, či pípnutie nie je výsledkom nastavenia alarmu. Vyberte v menu alarmu VYPNUTÝ.

3. Overte, že pripojenia na detskej jednotke a elektrickej zásuvke sú zabezpečené.

4. Skontrolujte, že zásuvka na stene pre detskú jednotku funguje, a to zapojením iného zariadenia, napríklad lampy.

5. Ak sú jednotky mimo dosahu, ozve sa pípnutie. Zdvihnite anténu na rodičovskej jednotke pre optimálny príjem.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.