motorola-logo

Support For
Motorola COMFORT85 CONNECT, COMFORT85-2 CONNECT

TÉMA Svetlo signalizujúce nízku úroveň batérie na rodičovskej jednotke bliká

Súvisiace produkty Motorola COMFORT85 CONNECT, COMFORT85-2 CONNECT

Sada batérií v rodičovskej jednotke je takmer vybitá. Pripojte rodičovskú jednotku k elektrickej zásuvke pomocou dodaného napájacieho adaptéra pre opätovné nabitie.

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.