motorola-logo

Support For
Motorola COMFORT85 CONNECT, COMFORT85-2 CONNECT

TÉMA Neexistuje žiadny prenos z detskej do rodičovskej jednotky.

Súvisiace produkty Motorola COMFORT85 CONNECT, COMFORT85-2 CONNECT

• Zapnite detskú a rodičovskú jednotku.

• Spárujte opäť detskú jednotku, ako je popísané v "4.3.5 Pridať kameru".

Ak nie je žiadne voľné umiestnenie kamery, vymažte najprv umiestnenie, ako je popísané v "4.3.6 Vymazať kameru".

SÚVISIACE ČLÁNKY

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NAŠU PRIATEĽSKÚ PODPORU.