motorola-logo

Vitajte v podpore Motorola

Máte otázky o
vašom produkte? Máme odpovede a zdroje,
ktoré vám pomôžu.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Platí od 10. januára 2017

Všetky produkty, služby a podpora na tomto webe sú ponúkané spoločnosťou Binatone Electronics International Ltd. Produkty, ktoré sú zobrazené, sú vo vlastníctve spoločnosti Binatone Electronics International Ltd (BEIL), oficiálneho držiteľa licencie spoločnosti Motorola. Všetky práva vyhradené. Motorola a štylizované logo M sú registrované ochranné známky spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC.

Ako užívateľ tejto stránky (ďalej len 'vy/vaše') uznávate, že akékoľvek použitie tohto webu podlieha našim zmluvným podmienkam uvedeným nižšie.

Príležitostne upravujeme naše Zmluvné podmienky a tieto zmeny zverejníme na tejto stránke. Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce vyhlásenia a dohody medzi vami a spoločnosťou BEIL týkajúce sa používania stránok.

1. Všeobecné

1.1 Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Zmluvné podmienky. Akékoľvek takéto zmeny sa prejavia pri zverejnení na webe a je vašou povinnosťou prečítať si Zmluvné podmienky pri každom použití stránky. Vaše ďalšie používanie stránok znamená, že súhlasíte s tým, že ste viazaní najnovšími zmluvnými podmienkami.

1.2 Informácie na týchto stránkach nepredstavujú žiadnu záväznú ponuku pre predaj produktov popísaných na Stránke alebo pre sprístupnenie týchto produktov vo vašej krajine.

2. Pravidlá a podmienky podpory

2.1 Informácie o tom, ako používať všetky výrobky uvedené na webe, nájdete v príručkách Časté otázky a Rýchly návod. Všetky požiadavky, ktoré umiestnite na Stránky, budú predmetom prijatia v súlade s týmito pravidlami a podmienkami.

2.2 Pošleme vám e-mail s potvrdením o produkte, pre ktorý ste požiadali o informácie alebo podporu. Upozorňujeme, že tento e-mail nie je potvrdením objednávky alebo prijatím objednávky od spoločnosti Binatone.

2.3 Zmluva medzi nami ( 'Zmluva') sa vytvorí iba vtedy, keď zašleme vašu žiadosť.

2.4 Zmluva sa vzťahuje len na konkrétne žiadosti o informácie a nebude súčasťou záruky produktu.

3. Pravidlá a podmienky a čas odozvy

3.1 Odhadované časové lehoty sú uvedené v odpovedi na informácie a tiež pri odoslaní žiadosti. Vaša požiadavka bude splnená naším najlepším úsilím podľa dátumu odpovede uvedeného v potvrdení alebo, pokiaľ nie je uvedený žiadny dátum, do tridsiatich dní od podania žiadosti.

3.2 Vynakladáme maximálne úsilie na poskytovanie odpovedí v rámci predpokladaného časového rozvrhu, avšak zdržania sú občas nevyhnutné z dôvodu nepredvídaných faktorov. Podľa ustanovení 13, spoločnosť Binatone nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie alebo nedodržanie predpokladaných časových intervalov.

3.3 Dodáme odpoveď na e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli.

4. Duševné vlastníctvo

4.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že všetky autorské práva, ochranné známky a všetky iné práva duševného vlastníctva vo všetkých materiáloch a/alebo obsahu sprístupnených v rámci vášho užívania stránok zostanú vždy nám. Ste oprávnení používať tento materiál len vtedy, keď vám to výslovne povolíme.

4.2 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že materiál a obsah obsiahnutý na tomto webe je k dispozícii len pre vaše osobné nekomerčné použitie a že môžete tieto materiály a obsah stiahnuť iba za účelom použitia tejto stránky. Ďalej beriete na vedomie, že akékoľvek iné použitie materiálu a obsahu týchto stránok je prísne zakázané a súhlasíte s tým, že nebudete (a súhlasíte s tým, že nebudete asistovať alebo uľahčovať tretím stranám) kopírovať, reprodukovať, prenášať, publikovať, zobrazovať, distribuovať, komerčne využívať alebo vytvárať odvodené diela tohto materiálu a obsahu.

5. Zodpovednosť

Vynaložíme primerané úsilie na overenie presnosti akýchkoľvek informácií na webe, ale neposkytujeme žiadne záruky alebo vyjadrenia ohľadom obsahu alebo dostupnosti stránky, alebo že bude včas alebo bez chýb, že závady budú opravené alebo že stránka neobsahuje vírusy ani chyby a spoločnosť BEIL neprijíma žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo škodu vyplývajúcu z činností, ktoré sa podnikli alebo boli použité na základe materiálov alebo informácií obsiahnutých na stránkach.

6. Zásady ochrany osobných údajov

Motorolastore.support a pridružené domény predstavujú produkty a informácie spoločnosti Binatone Electronics International Ltd. a sú prevádzkované spoločnosťou BEIL.

Podmienky používania stránky sa vzťahujú na sadu osobne identifikovateľných informácií ( 'Osobné údaje'), ktoré sú zhromažďované od vás, ako napríklad meno, fyzická adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo. Druhú klasifikáciu verejných údajov (ďalej len 'Neosobné údaje') generuje tiež webová stránka pri prispôsobení používateľských skúseností. Zásady ochrany osobných údajov sa nachádzajú na adrese motorolastore.support/privacy a všetky aspekty tohto webu sú obmedzené týmito zásadami. V prípade nesúhlasu s týmito zásadami ochrany osobných údajov sú to tie zásady, ktoré budú platné.

7. Kontaktné údaje pre BEIL

7.1 Kontaktné telefónne čísla a e-mailové adresy sú zverejnené na webových stránkach spoločnosti motorolastore.support a tieto informácie zostanú stále presné. Všeobecné otázky alebo oznámenie môžu byť zaslané na adresu support@motorolastore.com a zástupca vás bude kontaktovať. Mali by ste si byť istí, že s cieľom zabezpečiť rýchlejšie reakcie zaistíte, aby bol minimálne zahrnutý jasný predmet, platné telefónne číslo a všetky ďalšie dôležité informácie.

7.2 Je dôležité si uvedomiť, že vám nikdy nebudú zasielané e-maily so žiadosťou o zaslanie osobných informácií prostredníctvom e-mailu. Mechanizmom pre zber a aktualizáciu bude vždy služba (formuláre na webe, výzvy) alebo telefónne konverzácie po overení totožnosti.

8. Cookies

8.1 Podrobné informácie o zásadách cookies nájdete na adrese motorolastore.support/cookies.

9. Použitie osobných údajov

9.1 BEIL bude používať vaše osobné údaje pre nasledujúce účely s predpokladaným súhlasom:

9.1.1 poskytnúť vám pohodlné, personalizované skúsenosti s webovými stránkami a službami;

Podrobné informácie o zásadách cookies nájdete na adrese motorolastore.support/cookies.

9.1.2 poskytovať služby a produkty, ktoré požadujete a oznámiť vám ako také;

9.1.3 umožniť zamestnancom, predajcom a dodávateľom, aby vám poskytli a podporovali tieto služby a produkty;

9.1.4 generovať štatistické informácie a demografické údaje o našej službe;

9.1.5 vykonávať zlepšovanie rozhrania, výkonu a kvality služieb pre Službu.

9.2 BEIL bude používať vaše osobné údaje len s vaším výslovným súhlasom:

9.2.1 uvádzať na trh výrobky, aktualizácie, špeciálne ponuky a služby, o ktorých sa domnievame, že by mohli byť zaujímavé;

9.2.2 spustiť propagačné akcie a špeciálne aktivity, ktoré zlepšujú zážitok zo služby.

Za žiadnych okolností spoločnosť BEIL nezverejní alebo nebude zdieľať vaše osobné údaje so žiadnou treťou stranou, ak nedáte výslovný súhlas.

Spoločnosť BEIL môže tiež používať a zverejňovať vaše osobné údaje, ak ste sa zúčastnili porušovania našich Zmluvných podmienok. Tieto prípady môžu zahŕňať pracovníkov činných v trestnom konaní pre účely odhaľovania a prevencie nedovoleného prístupu k vašim osobným údajom alebo vyšetrovanie činností, ktoré ohrozujú integritu služby a našej siete.

Spoločnosť BEIL môže používať vaše osobné údaje podľa požiadaviek súdov alebo správnych úradov v súvislosti s predajom, zlúčením alebo reorganizáciou podniku. Tieto strany sú s našou službou viazané prísnymi zmluvnými ustanoveniami a majú prístup len k osobným informáciám potrebným na výkon svojich funkcií a nesmú ich používať na iné účely. Budú spracovávať osobné údaje v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

9.3 Ak chcete zabrániť alebo zakázať cookies

Vždy, keď cookies nie sú žiaduce, môžete sa rozhodnúť nepoužívať webovú stránku a tým vám nie je povolené používať službu. Existuje však niekoľko spôsobov, ako zakázať funkcie cookies, hoci web bez nich nemusí ponúkať všetky jeho funkcie:

Nastavte internetový prehliadač, aby vás vyzval, keby bol súbor cookie prijatý alebo úplne cookies zakážte. Skontrolujte menu Pomoc prehliadača;

Odstráňte cookies z vyrovnávacej pamäte prehliadača a dočasných internetových súborov po opustení webových stránok;

Povoľte súkromné prehliadanie tým, že v prehliadači Chrome povolíte možnosť 'Inkognito', 'Súkromné prehliadanie' v prehliadači Firefox/Safari alebo 'Súkromné' v Internet Explorer.

9.4 Ak chcete používať cookies, ale nedostávať cielenú reklamu

Pokiaľ chcete upozorniť inzerentov tretích strán, že si neželáte zúčastniť sa programov pomocou cookies, odporúčame navštíviť http://www.networkadvertising.org/choices/ a postupovať podľa podrobných pokynov.

Ak sa chcete odhlásiť zo služby Google Analytics, prejdite na stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainštalujte doplnok prehliadača.

10. Interakcia tretích strán na webových stránkach

Webové stránky spoločnosti BEIL môžu tretím stranám umožňovať poskytovať produkty a služby priamo zákazníkom spoločnosti BEIL. Takéto vzťahy sú často označené logom 'Poskytované' alebo iným obdobným označením. Pri spracovaní alebo vykonávaní menovanej funkcie bude táto stránka zhromažďovať vaše informácie a zdieľať osobné informácie s BEIL. Môžete si prezrieť praktiky ochrany osobných údajov tretej strany buď kliknutím na odkaz v dolnej časti stránky alebo kliknutím na logo 'Poskytované spoločnosťou', ktoré vás privedie na ich webové stránky.

Softvér, ktorý je stiahnutý alebo nainštalovaný z webových stránok BEIL, môže poskytovať vývojár/držiteľ licencie tretej strany, ktorá vyžaduje zápis osobných údajov. Ak je produkt poskytovaný treťou stranou, bude poskytnutý odkaz na webovú stránku organizácie, kde možno preveriť zásady ochrany osobných údajov a zmluvné podmienky. Aktiváciou odkazu alebo stiahnutím softvéru udelíte oprávnenie BEIL zdieľať požadované osobné informácie s webovými stránkami tretích strán a súhlasíte s tým, že spoločnosť BEIL nenesie zodpovednosť za správanie, zásady alebo bezpečnosť tretej strany. Všetky ponuky, odkazy, propagácia a služby, ktoré inzerujú tretie strany, sú oddelené od webových stránok spoločnosti BEIL a sú vylúčené z našich zásad ochrany spotrebiteľov.

Partneri, propagácia a ďalší obsah tretích strán je overovaný podľa noriem a podmienok, ale vždy je možné, že niečo kontrolám unikne. Ak je akýkoľvek partner alebo obsah odhalený ako podvodný alebo má pochybné správanie, z webových stránok odstránime jeho inzeráty, produkt alebo službu. Nahláste všetky podvody alebo zneužitia na adresu support@motorolastore.com

11. Bezpečnosť osobných informácií

Spoločnosť BEIL investovala a nasadila širokú škálu technológií a bezpečnostných prvkov pre vynaloženie primeraného úsilia, aby zabezpečila súkromie informácií na svojej sieti. Prevádzkové pokyny zaisťujú ochranu súkromia na všetkých úrovniach našej organizácie.

Podozrenie na porušenie bezpečnosti alebo ohrozenie vašich osobných údajov by malo byť bezodkladne oznámené zákazníckym službám, aby sa minimalizovali škody a riziká. Agent bude pomáhať pri zabezpečovaní účtu a vyšetrovaní rozsahu porušenia. Zákon o ochrane spotrebiteľa chráni každú obeť podvodu pred obvineniami alebo sankciami, ak je činnosť rýchlo priznaná a obchodníkom alebo poskytovateľom služieb je poskytnutá plná spolupráca pri vyšetrovaní.

Porušenie, ktoré nie je zaznamenané do 24 hodín od detekcie, môže zvýšiť riziko pre platformu a iné tretie strany. Toto je porušenie Podmienok webu a bude mať za následok okamžité pozastavenie 'účtu' a môže viesť k právnej žalobe spoločnosti BEIL alebo partnerov tretích strán, ak sa zistí, že je správanie nezodpovedné.

12. Bezpečnosť digitálnych prenosov

Kľúčová komunikácia s dátovým centrom je šifrovaná pri preprave pomocou služby Secure Sockets Layer (SSL) s bezpečnostnou vrstvou Transport Layer (TLS), ktorá obmedzuje odpočúvanie tretích strán. Tento mechanizmus bude chrániť prenos osobných údajov na ceste do našej infraštruktúry, kde sú chránené našou bezpečnostnou službou. Prehliadač zobrazí ikonu zámku pre overenie používania protokolu SSL na zabezpečených častiach webu, kde formuláre zbierajú dáta, spracovávajú platby a spracovávajú alebo aktualizujú osobné informácie.

BEIL využíva štandardné šifrovanie prehliadača 128 bitov alebo 256 bitov pre zabezpečenie komunikácie.

Osobné údaje, ktoré dobrovoľne pridávate a prenášate prostredníctvom verejne prístupných fór (tj. chatovacie miestnosti, blogy, okamžité správy), môžu byť zobrazené a použité všetkými, ktorí majú prístup k týmto fóram. Spoločnosť BEIL nepreberá žiadnu zodpovednosť za nič zdieľaného zo služby na jednom z týchto médií.

13. Osobné informácie

Osobné údaje o vás sú k dispozícii na požiadanie a na požiadanie je možné ich zmeniť. Pred splnením požiadavky je potrebné prijať všetky potrebné opatrenia na overenie vašej totožnosti. Osobné údaje budú požadované a porovnané so záznamami, ktoré služba poskytla na splnenie požiadaviek zástupcu spoločnosti BEIL. Účty, ktoré boli v minulosti ohrozené, môžu pre splnenie požiadavky vyžadovať niekoľko overovacích testov. Je to pre vašu ochranu a očakáva sa spolupráca.

Ste zodpovední za to, že informácie, ktoré máme k dispozícii, sú vždy presné.

14. Webové stránky a služby tretích strán

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a služby, ktoré BEIL neudržiava. Okrem toho môžu iné webové stránky a služby tiež odkazovať na BEIL. Odporúčame vám, aby ste si boli vedomí toho, keď opustíte našu službu alebo surfujete po internete, a uvedomte si, že vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa líšia. Nepodporujeme, nezobrazujeme ani neschvaľujeme a nezodpovedáme za praktiky ochrany súkromia ani za obsah týchto lokalít a služieb. Spoločnosť BEIL nepreberá žiadnu zodpovednosť za tretie strany, ktorým boli poskytnuté informácie, ktoré sú povolené týmito Zásadami ochrany osobných údajov, alebo ktoré zhromažďujú informácie, ktoré sú povolené týmito Zásadami ochrany súkromia (napríklad inzerentov používajúcich cookies tretích strán).

Nie sme zodpovední za osobné informácie zhromaždené od webovej stránky alebo služby tretích strán. Žiadosti o vylúčenie zo zoznamu alebo odstránenie musia byť adresované príslušnej osobe. Partnerské organizácie sa aktívne podieľajú na poskytovanie služby a zverejnené zásady ochrany osobných údajov pre tohto dodávateľa môžu nasledovať rôzne pokyny.

15. Zmluvy

15.1 Táto dohoda bude vykladaná a kontrolovaná zákonmi Zvláštne správnej oblasti Hongkong Čínskej ľudovej republiky. Akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z tejto dohody alebo súvisiace s touto zmluvou, alebo ich porušenia sú určené arbitrážou spravovaným jediným rozhodcom menovaným Medzinárodným centrom pre riešenie sporov v súlade s jeho medzinárodnými pravidlami pre rozhodcovské konanie. Umiestnenie takéhoto rozhodcovského konania by malo byť v Hongkongu.

15.2 Aby sme našim zákazníkom priniesli väčšiu hodnotu, môžeme poskytovať odkazy na iné stránky, ktoré máte k dispozícii podľa vášho uváženia. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za dostupnosť takýchto externých webov, za obsah týchto webov alebo za akékoľvek ich použitia.

15.3 Nesmiete priradiť, subdodávať alebo prevádzať žiadne z vašich práv alebo povinností podľa týchto Podmienok používania žiadnej tretej strane, ak to BEIL výslovne neschváli písomne. Môžeme previesť, prideľovať alebo subdodávať všetky naše práva alebo záväzky vyplývajúce z týchto Podmienok použitia tretím stranám.

15.4 Ak akákoľvek časť týchto Podmienok používania je vnímaná akýmkoľvek príslušným orgánom ako neplatná alebo nevykonateľná úplne alebo čiastočne, nie je platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok použitia dotknutá.

15.6 Žiadne meškanie alebo neplnenie zo strany BEIL výkonu akýchkoľvek právomocí, práv alebo opravných prostriedkov v rámci týchto Podmienok používania nebude fungovať ako vzdanie sa týchto práv, ani nebudú žiadne jediné alebo čiastočné uplatnenia takých právomocí, práv alebo nápravných prostriedkov brániť ich inému alebo ďalšiemu výkonu. Akákoľvek výnimka, ktorá má byť účinná, musí byť písomná a podpísaná oprávneným zástupcom spoločnosti BEIL.

15.7 Pri používaní stránok súhlasíte s tým, že komunikácia s nami bude prevažne elektronická. Budeme vás kontaktovať e-mailom alebo vám poskytneme informácie uverejnením oznámenia na stránkach. Pre zmluvné účely súhlasíte s týmto elektronickým komunikačným prostriedkom a uznávate, že všetky oznámenia, informácie a ďalšie informácie, ktoré vám poskytneme elektronicky, spĺňajú akúkoľvek právnu požiadavku, aby takáto komunikácia bola písomná. Táto podmienka nemá vplyv na vaše zákonné práva.

15.8 Všetky oznámenia, ktoré ste nám zaslali, musí byť zaslané na adresu support@binatonestore.com alebo Binatone Electronics International Ltd., Floor 23A, 9 Des Voeux Road West, Sheung Wan, Hongkong. Oznámenie bude považované za prijaté a riadne doručené okamžite, keď bude zverejnené na našich webových stránkach, 24 hodín po odoslaní e-mailu alebo desať dní po dátume odoslania akéhokoľvek listu.

16. Zmeny zásad

Vyhradzujeme si právo podľa nášho uváženia kedykoľvek zmeniť, upraviť, pridávať alebo odstrániť časti týchto zásad.

Ste zodpovední za kontrolu nových zásad a pochopenie zmien. Odporúča sa, aby ste pravidelne navštevovali webové stránky pre zobrazenie Zásad ochrany osobných údajov alebo sledovali pri zasielaní upozornení e-mailom.

17. Otázky a spätná väzba

Ak potrebujete objasniť niečo v týchto zásadách, alebo máte spätnú väzbu, ktorú chcete zdieľať, pošlite nám podrobnú správu na adresu support@binatonestore.com

Očakávajte odpoveď na e-mail do 24 hodín.

18. Implicitný súhlas

Používaním Motorolastore.support súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií uvedených v týchto zásadách. Ak ste si nejakým spôsobom vedomí dôvodu, prečo sa na vás nemajú vzťahovať zásady ochrany osobných údajov ALEBO viete, že ste z tejto služby legálne vylúčení, musíte okamžite prestať používať službu.