motorola-logo

Ämne Vad ska jag göra om videon förefaller kornigt?

Relaterade produkter Motorola MBP36S

1. Kontrollera att det område du vill övervaka är väl upplyst.

2. Om zoomen är inställd på 2X, blir videon mindre skarp. Ställ in den på 1X zoom.

3. Ställ in ljusstykan på förälraenheten på en optimal nivå.

4. Ta försiktigt bort dam från kamerans lins.

5. Lyft antennen på Föräldrar Enheten för optimal mottagning.

6. Rikta inte Föräldrar Enhetens display i direkt solljus eller andra direkta ljus.

7. Se till att inte kameravyn blockeras av något objekt.

8. Kontrollera att kameran inte flyttats av sig själv, har panoreras eller lutats bortom ditt bestämda visningsområde.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.