motorola-logo

Ämne Varför funkar inte prata tIllbaka funktionen?

Relaterade produkter Motorola MBP36S

1. Höj volymen på Föräldrar Enheten.

2. Kontrollera att du släppt knappen efter du pratat för att kunna höra svaret. Tryck endast på knappen när du pratar.

3. Föräldrar och Baby Enheten kanske är utom räckhåll. Reducera avståndet mellan dessa två.

4. Verifiera att anslutningarna på Baby Enheten och på det elektriska uttaget är säkrade.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.