motorola-logo

Ämne Varför piper Föräldrar Enheten?

Relaterade produkter Motorola MBP36S

1. Strömbrytaren på Baby Enheten är inställd på OFF. Sätt den på ON.

2. Kontrollera att pipen inte är ett resultat av att larmet ställts in. Välj AV i larmmenyn.

3. Kontrollera att anslutningarna runt Baby Enheten och vid eluttaget är säkrad.

4. Kontrollera att vägguttaget för Baby Enheten fungerar genom att sätt in en annan enhet, t.ex. en lampa.

5. Om enheterna befinner sig utanför intervallet hörs en pip. Lyft antennen på Föräldrar Enheten för optimal mottagning.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.