motorola-logo

Ämne Ingen display

Relaterade produkter Motorola MBP36S

• Försök att ladda eller ersätta batteripaketet.

• Starta om enheterna. Koppla bort batteripaketet från Föräldrar Enheten och koppla loss båda enheternas strömförsörjning och koppla sedan in dem igen.

• Är enheten påslagen? Tryck och håll inne PÅ/AV-knappen på Föräldrar Enheten för att slå På.

• Är rätt kamera vald? Ändra kameranumret vid behov.

• Är videodisplayen påslagen? Tryck på VIDEO PÅ/AV-knappen V för att slå på den.

• Vid batteridrift kommer Displayen att stängas av efter 5 minuter för att spara ström. Enheten är fortfarande aktiv och kommer att ge dig ljudvarningar. Du kan återaktivera skärmen genom att trycka på valfri knapp.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.