motorola-logo

Ämne I det sista steget vid installation med Android™‚ eller IOS-enhet kan jag inte hitta min kamera så jag kan inte göra någon installation.

Relaterade produkter Motorola MBP854CONNECT

Återställ kameran till installationsläge och försök igen. Tryck och håll PAIR-knappen på undersidan av kameran intryckt tills du hör ett pip. Vänta någon minut medan kameran startas om. När kamerans lysdiod blinkar, innebär detta att den befinner sig i installationsläge. Börja nu om med installationen på din smarttelefonen igen.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.