motorola-logo

Ämne Jag hittar inga kameror att lägga till när jag försöker lägga till kameror på kontot?

Relaterade produkter Motorola MBP854CONNECT

Om du försöker lägga till en kamera som redan lagts till en gång på ditt konto eller ett annat konto måste kameran först återställas. Det gör du genom att hålla PAIR-knappen under kameran intryckt i fem sekunder.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.