motorola-logo

Ämne Vad betyder det när lamporna blinkar?

Relaterade produkter Motorola MBP854CONNECT

Om lamporna blinkar innebär det följande:

Blinkar sakta: 1. Din kamera är i inställningsläget. Du kan lägga till kameran till ditt konto i detta läge. Kameran är som standard i installationsläget. För att återställa till installationsläge, tryck och håll nere knappen PAIR på kamerans undersida tills du hör en ljudsignal.

Blinkar sakta: 2. Kameran ansluter antingen till routern eller har förlorat anslutningen till routern. Säkerställ att kameran är inom trådlösa Wi-Fi® nätverkets signalräckvidd.

Lyser: Kameran är ansluten till Wi-Fi® nätverket.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.