motorola-logo

Support For
Motorola MBP88CONNECT

Ämne Vad är betydelsen av LED blinkning?

Relaterade produkter Motorola MBP88CONNECT

Det fullt laddade inbyggda uppladdningsbara batteriet stödjer upp till 3 timmars videostreaming.

En blinkande LED lampa indikerar följande status:

• Långsam blinkning - röd och blå: Din enhet är i inställningsläge. Du kan lägga till enheten till ditt konto i det här läget. Utan förpackningen är enheten i inställningsläge. För att återställa till inställningsläge, tryck och håll ner PAIR knappen på undersidan av enheten tills du hör ett pip.

• Långsam blinkning - blå: 1. Under inställningen indikerar den blå lampan att kameran är klar för anslutning.

• Långsam blinkning - blå: 2. När kameran är inställd indikerar den blinkande blå LED kameran att kameran ses med hjälp av Wi-Fi.

• Långsam blinkning - röd: Enheten ansluts antingen till routern eller har förlorat länken till routern.

Se till att enheten är i Wi-Fi stabil: Enheten är ansluten till Wi-Fi nätverket.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.