motorola-logo

Support For
Moto Pulse

Ämne Är batteriet utbytbart?

Relaterade produkter Moto Pulse

Nej, ditt batteri är utformat för att hålla produktens livslängd. Det bör bara tas omhand av en återvinningsanläggning. Ett försök att ta bort eller byta batteri kan skada produkten och upphäva din garanti.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.