motorola-logo

Support For
Motorola MDC10W

Ämne Jag kan bara spela in videor i intervaller av 1 minut.

Relaterade produkter Motorola MDC10W

MDC10W spelar som standard in videor i intervaller av 1 minut. Den kan också ställas in till 3 minuter eller 5 minuter. Även om en längre inspelningstid förbättrar kontinuerlig uppspelning, kommer det att resultera i större filer, vilket är svårare att hantera. För att ändra standardlängden för varje inspelningskluster, tryck på Hubble Dashcam app, välj Dashcam settings> Loop recording. När ditt SD kort är fullt, kommer det automatiskt att skriva över det äldsta bildmaterialet.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.