motorola-logo

Support For
Motorola MDC100

Ämne Hur kan jag börja spela in med den här kameran?

Relaterade produkter Motorola MDC100

- Din Dashboard kamera kommer alltid att starta och börja spela in automatiskt så snart det är anslutet till en strömkälla. Anslut din instrumentpanel till en strömkälla som slår på när du startar din bils motor, och instrumentpanelen börjar automatiskt spela in utan att du behöver komma ihåg att trycka på en knapp.

- Du kan även slå på eller av manuellt genom att trycka på strömbrytaren. Ström LED lampan (Röd) lyser när strömmen är PÅ. När enheten är påslagen eller AV ser du en stänkskärm som visar Motorola logotypen.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.