motorola-logo

Support For
Motorola MDC100

Ämne Hur kan jag byta från inspelning för att ta bilder?

Relaterade produkter Motorola MDC100

När du är i videoinspelningsläge, tryck på OK knappen för att stoppa videoinspelningen och tryck sedan på MODE knappen för att växla till fotoläge. Tryck på MODE knappen en gång till för att växla till återspelningsläge. Om du trycker på MODE knappen en gång till tar du dig tillbaka till videoinspelningsläget.

VIKTIG! Föraren får aldrig byta lägen medan bilen är i rörelse.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.