motorola-logo

Support For
Motorola MDC300, MDC300GW

Ämne Hur växlar jag mellan video och uppspelningslägen?

Relaterade produkter Motorola MDC300, MDC300GW

Du kan byta mellan videouppspelning och uppspelningsläge genom att trycka på läget Mode. Videoläge är standardläge. Om du vill visa eller radera sparade bildmaterial växlar du till uppspelningsläge.

Obs! Föraren ffår aldrig byta lägen medan bilen är i rörelse.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.