motorola-logo

Support For
Motorola MDC300, MDC300GW

Ämne Kan jag ändra känsligheten hos kamerans sensor?

Relaterade produkter Motorola MDC300, MDC300GW

Sensorns känslighet kan ändras i inställningsmenyn. G sensorn detekterar krafter som automatiskt skyddar den aktuella inspelningen vid en kollision. Du kan ändra sensorns känslighet. Den är inställd på Low som standard, men kan ställas in till Off/High/Medium/Low. Om du stänger av sensorn kan din dashboard kamera inte permanent spara några bilder.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.