motorola-logo

Support For
Motorola MDC300, MDC300GW

Ämne Hur börjar jag spela in?

Relaterade produkter Motorola MDC300, MDC300GW

• Sätt i ett SD kort (ej medföljer) i SD korthållaren. Dashboard kameran accepterar SD kort med en kapacitet på upp till 32 GB (klass 10). Det rekommenderas att du formaterar SD kortet. Vänligen se de inställningar som beskrivs i denna manuell.

• Dashboard kameran kommer alltid att starta och börja spela in automatiskt så snart den är ansluten till en strömkälla. Anslut din dashboard kamera till en strömkälla som tänds när du startar motorn på ditt fordon, och kamera startar inspelning automatiskt utan att du behöver komma ihåg att trycka på en knapp.

• Du kan även slå på eller av manuellt genom att trycka på ON/OFF knappen.

• När enheten är PÅ eller AV ser du en stänkskärm som visar Motorola logotypen.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.