motorola-logo

Support For
Moto Surround

Ämne Vilka är statuslamporna på min Moto Surround?

Relaterade produkter Moto Surround

Statusljus

Avstängning: Blinkarförbleknande in/ut i blå

Parningsläge: Blinkar blå

Ansluten: Stabil blå

Lågt batteri: Blinkar rött

Full laddning: Stabil grön

Laddning: Stabil röd

Laddningsnivåkontroll: Stabil grön i två sekunder

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.