motorola-logo

Support For
Moto Surround

Ämne Batteriet är tömt.

Relaterade produkter Moto Surround

Ladda upp enheten tills statuslampan blir grön.

 

Image

 

För att kontrollera laddningsnivå:

Image

Obs! Batteriet är utformat för att hålla produktens livslängd. Det bör bara tas bort av en återvinningsanläggning. Ett försök att ta bort eller byta batteri kan skada produkten och upphäva garantin.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.