motorola-logo

Support For
Moto Surround

Ämne Hur återställer jag min Moto Surround?

Relaterade produkter Moto Surround

Stäng av Bluetooth för alla anslutna enheter.

Slå på de trådlösa hörlurarna, tryck sedan och håll inne Bild eller Bild och båda Volymknapparna tills statuslampan visar växelvis röd och blå.

Du hör en ton.

Obs! Denna produkt innehåller exponerade magneter och kan skada magnetisk information, såsom kreditkort och ID kort.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.