motorola-logo

Support For
Motorola VerveLoop+

Ämne Batteriet är tömt

Relaterade produkter Motorola VerveLoop+

Obs! Innan användningen, ladda tills statuslampan blinkar blått.

Ladda upp och slå på

För att kontrollera laddningsnivå:

Obs! Batteriet är utformat för att hålla produktens livslängd. Det bör bara tas bort av en återvinningsanläggning. Ett försök att ta bort eller byta batteri kan skada produkten och upphäva garantin.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.