motorola-logo

Support For
Motorola BARK500U

Ämne Min hund skäller fortfarande (tycks inte reagera på ultraljudsignalen).

Relaterade produkter Motorola BARK500U

  • Om du är säker på att hunden uppfattar ultraljudsignalen, men inte reagerar på den, kan du försöka med nästa nivå på signalen (se “Justering av styrkan på ultraljudsignalen” sidan 11).
  • Byt batterier.
  • Om hunden ändå inte reagerar, kontakta Kundtjänst på.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.