motorola-logo

Ämne Batteriet i Föräldrar Enheten tar snabbt slut.

Relaterade produkter Motorola MBP421

• Skärmens ljusstyrka kan vara för hög. Minska ljusstyrkan och se om det blir bättre.

• Om volymen på Föräldrar Enheten är för hög drar det mycket ström. Sänk volymen på Föräldrar Enheten.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.