motorola-logo

Ämne Ett tjutande ljud hörs ifrån Baby Enheten

Relaterade produkter Motorola MBP421

• Baby Enheten och Föräldrar Enheten är kanske för nära varandra. Baby Enheten och Föräldrar Enheten måste vara minst 1 meter ifrån varandra.

• Volymen på Föräldrar Enheten kan vara för hög. Sänk volymen på Föräldrar Enheten.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.