motorola-logo

Ämne Ström-/anslutningslampan på Baby Enheten blinkar

Relaterade produkter Motorola MBP421

• Baby Enheten är kanske inte länkad till Föräldrar Enheten.

• Baby Enheten och Föräldrar Enheten är kanske för långt ifrån varandra. Minska avståndet mellan dem. De får dock inte vara närmare än 1 meter ifrån varandra.

• Baby Enheten är kanske inte på. Slå på Baby Enheten genom att trycka på.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.