motorola-logo

Ämne Inget ljud eller barnskrik hörs från Föräldrar Enheten

Relaterade produkter Motorola MBP421

• Volymen på Föräldrar Enheten är kanske för låg.

• Föräldrar Enheten och aktuell Baby Enhet är kanske för långt ifrån varandra. Minska avståndet mellan dem. De får dock inte vara närmare än 1 meter ifrån varandra.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.