motorola-logo

Ämne Begränsad garanti för konsumentprodukter och tillbehör

Relaterade produkter Motorola MBP421

Begränsad garanti för konsumentprodukter och tillbehör ("Garanti")

Tack för att du har köpt den här Motorolamärkta produkten som har tillverkats med licens av Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

Vad täcker garantin?Med förbehåll för undantagen nedan garanterar BINATONE att denna produkt (”produkten”), som bär varumärket Motorola, eller detta certifierade tillbehör (”tillbehör”) som säljs för användning med denna produkt och som bär varumärket Motorola är tillverkad/tillverkat för att vara felfri/felfritt vad gäller material och utförande under normal användning av konsumenten under den period som anges nedan. Denna garanti gäller endast dig och kan inte överlåtas.

Vem täcker garantin?
Denna garanti gäller endast den första köparen och kan inte överlåtas.

Hur agerar BINATONE?
BINATONE eller dess auktoriserade distributör kommer, efter eget val och inom en kommersiellt rimlig tid, att utan kostnad reparera och ersätta alla produkter eller tillbehör som inte överensstämmer med denna garanti. Vi kan använda funktionsmässigt likvärdiga rekonditionerade/renoverade/begagnade eller nya produkter, tillbehör eller delar.

Vilka andra begränsningar finns?
ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, SKA VARA BEGRÄNSADE TILL DENNA BEGRÄNSADE GARANTINS VARAKTIGHET. I ÖVRIGT ÄR REPARATION ELLER BYTE ENLIGT DENNA UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTI DEN ENDA ERSÄTTNING KONSUMENTEN GES, OCH DEN TILLHANDAHÅLLS ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. MOTOROLA ELLER BINATONE ÄR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGA FÖR SKADOR, VARE SIG DE ÄR AVTALSRÄTTSLIGA ELLER EJ (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), SOM ÖVERSTIGER INKÖPSPRISET AV PRODUKTEN ELLER TILLBEHÖRET, ELLER FÖR INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA OCH SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER FÖR FÖRLUST AV INKOMST ELLER VINST, FÖRLUST AV VERKSAMHET, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER ANDRA FINANSIELLA FÖRLUSTER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED FÖRMÅGAN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA PRODUKTERNA ELLER TILLBEHÖREN, I DEN MÅN DESSA SKADESTÅND KAN BEGRÄNSAS ENLIGT LAG.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsning eller uteslutande av oförutsedda skador eller följdskador, eller begränsning av en underförstådd garantis varaktighet, så ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller dig. Garantin ger dig särskilda lagliga rättigheter och du kan även ha andra rättigheter som skiljer sig mellan olika jurisdiktioner.

Produkter som omfattas Garantins varaktighet

Konsumentprodukter - Två (2) år från det ursprungliga köpet av produktens första köpare. 
Konsumenttillbehör - Nittio (90) dagar från det ursprungliga köpet av tillbehörets första köpare. 
Konsumentprodukter och tillbehör som repareras eller ersätts - Återstoden av den ursprungliga garantin på nittio (90) dagar från den dag produkten eller tillbehöret returnerades till konsumenten, beroende på vilken period som är längst. 

Undantag

Normalt slitage.
Periodiskt underhåll, reparationer och utbyte av delar på grund av normalt slitage omfattas inte av garantin.

Batterier. Endast batterier vars fulladdade kapacitet är under 80 % av dess normala kapacitet och batterier som läcker täcks av den här garantin. 

Missbruk och felanvändning. Defekter eller skador som orsakats av: (a) felaktig användning, förvaring eller hantering, olyckshändelse eller försummelse som fysiska skador (sprickor, repor etc.) på produktens yta till följd av felaktig användning; (b) kontakt med vätska, vatten, regn, extrem fukt eller kraftigt svettande, sand, smuts eller liknande, extrem hetta, eller mat; (c) användning av produkterna eller tillbehören i kommersiella syften eller av att de utsatts för onormal användning eller onormala förhållanden; eller (d) andra handlingar som inte är MOTOROLAS eller BINATONES fel, omfattas inte av garantin. 

Användning av produkter och tillbehör som inte bär Motorolas varumärke. Defekter eller skador som uppstår på grund av användning av produkter, tillbehör eller annan kringutrustning som inte bär Motorolas varumärke och inte är certifierade av Motorola, omfattas inte av garantin.

Underhåll eller ändringar som utförs utan behörighet. Defekter eller skador som uppstår på grund av service, provning, justering, montering, underhåll, ändringar eller modifiering av annan än MOTOROLA, BINATONE eller deras auktoriserade servicecentra omfattas inte av garantin. 

Ändrade produkter. Produkter eller tillbehör med (a) borttagna, ändrade eller utplånade etiketter med serienummer eller datum; (b) förseglingar som är brutna eller som har synlig åverkan; (c) avvikande serienummer; eller (d) avvikande eller icke-Motorolamärkta höljen eller delar omfattas inte av garantin.

Kommunikationstjänster. Defekter, skador eller fel på produkterna eller tillbehören som uppstår på grund av kommunikationstjänster eller -signaler som du prenumererar på eller använder med produkterna eller tillbehören omfattas inte av garantin.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.