motorola-logo

Support For
Motorola COMFORT85 CONNECT, COMFORT85-2 CONNECT

Ämne Det finns ingen överföring från Baby Enheten till Föräldrar Enheten.

Relaterade produkter Motorola COMFORT85 CONNECT, COMFORT85-2 CONNECT

  • Slå på både Baby och Föräldrar Enheterna.
  • Koppla ihop Baby Enheten igen som beskrivs i kapitlet ”4.3.5 Lägg till kamera". Om det inte finns någon ledig kamera plats, ta bort en plats först, som beskrivs i kapitlet  ”4.3.6 Radera kamera".

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.