motorola-logo

Support For
Motorola COMFORT85 CONNECT, COMFORT85-2 CONNECT

Ämne Föräldrar Enheten piper upprepade gånger.

Relaterade produkter Motorola COMFORT85 CONNECT, COMFORT85-2 CONNECT

Föräldrar Enheten och Baby Enheten kan vara utom räckhåll med varandra. Minska avståndet mellan enheterna, men inte närmare än 3 fot. Baby Enheten kan stängas av. Skjut ON/OFF knappen på strömbrytaren till läget PÅ för att slå på Baby Enheten. Batteriet i Föräldrar Enheten börjar ta slut. Anslut Föräldrar Enheten till eluttaget med den medföljande nätadaptern för laddning.

RELATERADE ARTIKLAR

Har du frågor? Kontakta vår vänliga support.